Velkommen til bloggen.

Her vil jeg løbende skrive om de ture jeg er på og hvad jeg ser undervejs.

Halemejse - Aegithalos caudatus

3. januar 2018

Årets første dag

gik til Utterslev Mose trods blæst og regn, så forventningerne var ikke store. Det viste sig dog at blive en rigtig god tur. Håbede på at se Lille skallesluger og så flere end nogensinde før. Der var nok 15-20 stk., så det var en rigtig god oplevelse. Der var også masser af Stor skallesluger, Pibeænder og nogle Hvinænder. Så en enkelt flok Stor gråsisken på ca. 50 individer, som blev angrebet af en Spurvehøg.

Den 2. januar

tog jeg ud til Kagsmosen og videre ad Vestvolden til Utterslev Mose. Det var en rigtig god tur med sol og mange km. i benene. Observerede igen Stor- og Lille skallesluger, en enkelt Bogfinke og Stor flagspætte.

Skalleslugerne

Der findes kun tre arter i Europa og de kan alle ses i Danmark. De er overvejende fiskeædere med et slankt næb. Toppet skallesluger yngler i Danmark, Stor skallesluger yngler her sjældent og Lille skallesluger kommer kun på træk om vinteren.

Lille skallesluger - Mergus albellus
Stor skallesluger - Mergus merganser

28. december 2017

2017

Blev året hvor jeg rigtig kom i gang med at fotografere og registrere nogle af de arter, som jeg ser på mine ture i naturen. Nyder turene og får energi af dem - og så er det hyggeligt og til tider meget udfordrende, at finde ud af, hvad det er jeg har fotograferet, når jeg kigger materialet igennem.

Det startede med at være fuglene jeg fotograferede, men det udviklede sig hurtigt til også at omfatte insekter. Der findes utrolig mange, så indså hurtigt det ville være bedst at fokusere på nogle få.

Har primært valgt at studere Svirrefluer, Bredtæger, Randtæger og blomstertæger. En oversigt over de arter jeg har set kan findes her: Artslister

Rødhovedet and - Netta rufina

Et par af Bredtægerne

Der er nok ikke mange som lægger mærke til disse insekter. Det er synd for der er en utrolig variation og de kan følges fra foråret og helt hen på efteråret. Enkelte arter overvintrer som æg eller puppe, dog overvintrer langt de fleste som voksne.

Almindelig kåltæge - Eurydema oleracea
Almindelig kåltæge (nymfe) - Eurydema oleracea
Torntæge - Picromerus bidens
Almindelig bærtæge - Dolycoris baccarum

Svirrefluerne

Kender de fleste nok. Dog er der mange flere arter end jeg først troede. Der er nok cirka 280 forskellige pt. Tallet ændrer sig hele tiden, da nogen forsvinder og nye kommer til.

Gulplettet agersvirreflue - Scaeva selenitica
Gul humlesvirreflue - Volucella inanis
Trebåndet sumpsvirreflue - Helophilus trivittatus
Dødningehoved-svirreflue - Myathropa florea